نماینده مردم چند شهرستان جنوب سیستان و بلوچستان گفت: بهسازی و تکمیل راه روستایی کیشکور - آهوران از آرزوهای دیرینه مردم این خطه است چراکه موجب تحول در اقتصاد و توسعه منطقه می شود.

‌روی خود را از مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) ادامه داده و با ذکر دعا، صلوات و مداحی حسن جوشقانیان به مسجد مقدس جمکران رسیدند.ن قیمت‌گذاری شده است. درمجموع 411 میلیون و 502 هزارو534 اوراق بهاداربه ارزش بالغ بر2هزارو 546میلیارد ریال داد و ستد شد . درمعاملات هفته گذشته بازارهای فرابورس، سهامداران 411.5 می

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران زاهدان، محمد سعید اربابی افزود: احداث و تکمیل جاده بخش آهوران از توابع شهرستان نیکشهر به دهستان کیشکور در شهرستان سرباز علاوه بر اینکه بیشتر شهرهای منطقه را از بن بست خارج می کند، در اقتصاد، کشاورزی و دامداری جنوب سیستان و بلوچستان نیز اثر مثبت دارد.

ی شده است. درمجموع 411 میلیون و 502 هزارو534 اوراق بهاداربه ارزش بالغ بر2هزارو 546میلیارد ریال داد و ستد شد . درمعاملات هفته گذشته بازارهای فرابورس، سهامداران 411.5 میلیون سهم و اوراق به ارزش 2.5هزار میلیارد ریال خریدو فروش کردند . جزئیات معاملات هرکدام از بازارهای فرابورس نشان می دهد که حیدر دهدش

وی با بیان اینکه برای احداث این جاده در سالهای گذشته اقداماتی انجام شد اما نیمه تمام به حال خود رها شده است، گفت: احداث این محور دسترسی گردشگران بنادر جنوب سیستان و بلوچستان را به جاده ترانزیتی ایرانشهر - نیکشهر و سرباز آسان می سازد.

عه ماه رمضان برگزار شده و حضور چهره‌های نورانی از جمله جانباز شهید حسین دخانچی را در کارنامه خود به همراه دارد و قطعاً در نتیجه تأثیر عطر و بوی شهادت است که سال به سال بر عزم برگزارکنندگان، حضور مردم و شکوه مراسم افزوده می‌شود./ج1وضعیت به‌گونه‌ای شده است که کشاورز خرده‌پا فقط زندگی را اداره می‌کند و

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای این طرح همچنین دسترسی خودروهای ترانزیتی از مبدا بندرعباس به سرباز و در نهایت مرز پاکستان نزدیک و آسان می شود.

اربابی افزود: امروزه راهها به عنوان شریان های حیاتی در اقتصاد کشورها عمل می کنند و ما نباید در گذر زمان از این فرصت مناسب که پیش روی ماست غافل شویم.

وی گفت: با وجود قول استاندار سیستان و بلوچستان برای احداث جاده آهوران - کیشکور به طول 85 کیلومتر تاکنون اقدام عملی برای انجام آن صورت نگرفته است.

نماینده مردم چند شهرستان جنوب سیستان و بلوچستان گفت: بهسازی و تکمیل راه روستایی کیشکور - آهوران از آرزوهای دیرینه مردم این خطه است چراکه موجب تحول در اقتصاد و توسعه منطقه می شود.

‌روی خود را از مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) ادامه داده و با ذکر دعا، صلوات و مداحی حسن جوشقانیان به مسجد مقدس جمکران رسیدند.ن قیمت‌گذاری شده است. درمجموع 411 میلیون و 502 هزارو534 اوراق بهاداربه ارزش بالغ بر2هزارو 546میلیارد ریال داد و ستد شد . درمعاملات هفته گذشته بازارهای فرابورس، سهامداران 411.5 می

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران زاهدان، محمد سعید اربابی افزود: احداث و تکمیل جاده بخش آهوران از توابع شهرستان نیکشهر به دهستان کیشکور در شهرستان سرباز علاوه بر اینکه بیشتر شهرهای منطقه را از بن بست خارج می کند، در اقتصاد، کشاورزی و دامداری جنوب سیستان و بلوچستان نیز اثر مثبت دارد.

ی شده است. درمجموع 411 میلیون و 502 هزارو534 اوراق بهاداربه ارزش بالغ بر2هزارو 546میلیارد ریال داد و ستد شد . درمعاملات هفته گذشته بازارهای فرابورس، سهامداران 411.5 میلیون سهم و اوراق به ارزش 2.5هزار میلیارد ریال خریدو فروش کردند . جزئیات معاملات هرکدام از بازارهای فرابورس نشان می دهد که حیدر دهدش

وی با بیان اینکه برای احداث این جاده در سالهای گذشته اقداماتی انجام شد اما نیمه تمام به حال خود رها شده است، گفت: احداث این محور دسترسی گردشگران بنادر جنوب سیستان و بلوچستان را به جاده ترانزیتی ایرانشهر - نیکشهر و سرباز آسان می سازد.

عه ماه رمضان برگزار شده و حضور چهره‌های نورانی از جمله جانباز شهید حسین دخانچی را در کارنامه خود به همراه دارد و قطعاً در نتیجه تأثیر عطر و بوی شهادت است که سال به سال بر عزم برگزارکنندگان، حضور مردم و شکوه مراسم افزوده می‌شود./ج1وضعیت به‌گونه‌ای شده است که کشاورز خرده‌پا فقط زندگی را اداره می‌کند و

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای این طرح همچنین دسترسی خودروهای ترانزیتی از مبدا بندرعباس به سرباز و در نهایت مرز پاکستان نزدیک و آسان می شود.

اربابی افزود: امروزه راهها به عنوان شریان های حیاتی در اقتصاد کشورها عمل می کنند و ما نباید در گذر زمان از این فرصت مناسب که پیش روی ماست غافل شویم.

وی گفت: با وجود قول استاندار سیستان و بلوچستان برای احداث جاده آهوران - کیشکور به طول 85 کیلومتر تاکنون اقدام عملی برای انجام آن صورت نگرفته است.
ساعت : 7:03 am | نویسنده : admin | سیستان منت | مطلب قبلی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15